Yatay yönlendirilebilir sondaj (Yatay Sondaj) ile yeni boru yerleştirilmesi, zeminde yön verebilir özel bir uç sayesinde itme ve rotasyonal hareketlerle kılavuz delginin yapılması ve karşılama çukurunda çap genişleticinin arkasına polietilen veya çelik boru bağlantısı yapılarak geri çekilmesi şeklinde yapılır. Yerleştirilecek borunun , mesafesine ve zemin özelliklerine bağlı olarak farklı çekme kapasitesine sahip makine ve ekipmanlar kullanılır.

Kılavuz Delgi

Yatay Yönlendirilebilir Delgi (Yatay Delgi) sisteminde ilk aşama, kılavuz delgi yapımıdır. Kılavuz delgi işleminde birbirine eklenerek gönderilen tijlerin ucunda alıcıya sinyal gönderen sonda bulunmaktadır. Hat boyunca sondadan gelen sinyal ile ucun hangi derinlikte, eğimde ve pozisyonunun ne olduğu operatöre iletilir. Uca verilecek olan açı boru çekme esnasında sürtünmeyi en aza indirecek açı olmalıdır.

                            

Genişletme

Kılavuz delgi tamamlandıktan sonra, karşılama çukurunda tijlerin ucuna delik genişletici (reamer) takılır ve makineye doğru çekilerek delik genişletilmektedir. Delik çapı çekilecek boru çapının %40 fazlası olacak şekilde genişletme kademe kademe yapılmaktadır.

Boru Çekme

Boru çekme aşamasında genişletme başlığının arkasına fırdöndü (swivel) ve onunda arkasına çekme aparatıyla beraber boru bağlanır. Böylece önde reamer genişletme yaparken hemen arkasındaki swivel sayesinde boru dönmeden sabit bir şekilde çekilir.